Kyrkoherde Axel Sköld Röks församlingshem 242

Andra mannen till höger Kyrkoherde Axel Sköld och längst ut till höger Berglund

Socken: Rök

Kategori: Personer

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening