Sjötorp

Siste brukaren av torpet var Muraren Ernst Albert Karlsson, Karlholm f. 1869-09-22 i Rogslösa. Gift 1907-12-14 med Anna Axelina Johansson f. 1885-09-15 i Rök. Makarna inflyttade 1911.
Barn: Ernst Erik Yngve f. 1908-05-26 Svanshals Åsen
Vega Maria Eleonora f. 1909-07-06 Svanshals Åsen
Nils Teodor f. 1910-10-22 Svanshals Sandbäcken
Gösta Rudolf f. 1911-11-22 Svanshals Svanegård.
Torpen Åsen och Sandbäcken tillhör Lilla Yxnekulla. Det går inte att få fram vilka som bott tidigare.

Torpet upphörde pga friköp år 1938 enl ensittarlagen av Ernst Karlholm. Används numera som fritidsbostad. Nuvarande beteckning är Svanshals Svanegård 4:9.

Personer:
Anna Axelina Johansson (Född: 1885-09-15)
Ernst Albert Karlholm Karlsson (Född: 1869-09-22)
Ernst Erik Yngve Karlholm (Född: 1908-05-26)
Gösta Rudolf Karlholm (Född: 1911-11-22)
Nils Teodor Karlholm (Född: 1910-10-22)
Vega Maria Eleonora Karlholm (Född: 1909-07-06)

Socken: Svanshals

Period: 1900-tal

Kategori: Torp (Fisketorp)

Taggar: Svanshals Svanegård

Källor: Församlingsbok och Torpinventering 1990