Västerbo

1869-
Näst siste knekten
på torpet var Lifgr. Frans Oskar (född Stark) Swartz f. 1847-11-13 i Stora Åby. H h Karolina f. Lind 1848-09-27 i W Skrukeby. Makarna inflyttade 1869 och hade sju barn varav bl a Erik Simeon f. 1888-05-02 i Svanshals, senare Ingvaldstorp.

Enl husförhörslängderna bodde familjen på torpet Svantorp, Svanshals Svanegård. Det kan ha ändrat namn vid friköp 1906 till Västerbo eftersom Västerbo finns medtaget i Församlingsbok från 1910 och 1920. Se vidare under Svantorp, Svanshals Svanegård.

-1906
Siste knekten
var Lifgr. Anders Julius Ivar Andersson f. 1879-01-28 i Gottorp, Svanshals. Han utflyttade från torpet 1906.
Torpet upphörde som soldattorp pga friköp år 1906 av Karl Patrik Collin.
Dessa uppgifter ovan kommer från torpinventeringen.

1901-1911
Enligt Församlingsbok 1900 och 1910 bor:
Det verkar som om familjen Kåhlin flyttade in omkring 1901-1902. Andra barnet är född på torpet 1902. Finns inte uppgift på torpets namn, det står antecknat endast under Svanegård.

Slaktare Karl Patrik Kåhlin f. 1878-04-17 i Svanshals. Gift 1900-03-04 med
Emilia Charlotta Karlsdotter f. 1882-04-13 i Svanshals.

Barn: Wahlborg Linnéa f. 1900-06-18 i Walla, Svanshals
Anna Sofia f. 1902-03-15 Svanegård
Gerda Maria f. 1903-11-13 Svanegård
Herman Folke f. 1905-07-12 Svanegård
Karl Wilhelm f. 1905-07-12 Svanegård
Sven Harald f. 1907-07-11 Svanegård
Margareta Viktoria f. 1909-03-12 Västerbo
Lilly Ottilia f. 1911-01-13 Västerbo
Nina Emilia Ingeborg f. 1912-12-28 Hallberga död 1919-08-31
Erik Gustaf f. 1915-01-30 Hallberga Västergård
Elvan Elisabet f. 1916-12-07 Hallberga Västergård

Familjen flyttade från torpet till Hallberga Västergård någon gång mellan 1911 och 1912. Det går inte att få fram exakt datum.

Enligt Församlingsbok 1920 bor:
1911-
Skräddare Anders Viktor Hammarstedt f. 1872-11-22 i Grenna. Gift med Hulda Maria Johansdotter f. 1877-02-13.

Barn: Gulli Maria f. 1906-08-22 Stora Yxnekulla, Svanshals
Nils Hugo f. 1909-03-16 som ovan
Erik Bernhard f. 1912-01-06 Västerbo, Svanegård
Disa Gabriella f. 1914-03-10 som ovan

Familjen flyttade troligen till torpet omkring 1911-1912 efter familjen Kåhlin ovan.

Numera används det som åretruntbostad med beteckning Västerbo 1:1.

Personer:
Anders Julius Ivar Andersson (Född: 1879-01-28)
Anders Viktor Hammarstedt (Född: 1872-11-22)
Disa Gabriella Hammarstedt (Född: 1914-03-10)
Erik Bernhard Hammarstedt (Född: 1912-01-06)
Gulli Maria Hammarstedt (Född: 1906-08-22)
Nils Hugo Hammarstedt (Född: 1909-03-16)
Hulda Maria Johansdotter (Född: 1877-02-13)
Emilia Charlotta Karlsdotter (Född: 1882-04-13)
Anna Sofia Kåhlin (Född: 1902-03-15)
Elvan Elisabet Kåhlin (Född: 1916-12-07)
Erik Gustaf Kåhlin (Född: 1915-01-30)
Gerda Maria Kåhlin (Född: 1903-11-13)
Herman Foke Kåhlin (Född: 1905-07-12)
Karl Patrik Kåhlin (Född: 1878-04-17)
Karl Wilhelm Kåhlin (Född: 1905-07-12)
Lilly Ottilia Kåhlin (Född: 1911-01-13)
Margareta Viktoria Kåhlin (Född: 1909-03-12)
Nina Emilia Ingeborg Kåhlin (Född: 1912-12-28 död: 1919-08-31)
Sven Harald Kåhlin (Född: 1907-07-11)
Wahlborg Linnéa Kåhlin (Född: 1900-06-18)
Karolina Lind (Född: 1848-09-27)
Frans Oskar Stark Swarts (Född: 1847-11-13)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Lifgrenadiärtorp)

Taggar: Svanshals Svanegård

Källor: Födelselängd, Församlingsbok, Husförhörslängd och Torpinventering 1990