Hagaberg

Siste brukaren av torpet var Torparen Lars August Jonsson f. 1833-08-17 i Rök, död 1887-04-11, H h Eva MatildaAndersdotter f. 1850-03-01 i Nässjö. Hennes dotter i 1:a gifte 1872, änka 1873: Anna Vilhelmina Adolfsdotter f. 1873-08-02 Svanshals. Gem. barn: Emma Katarina f. 1876-03-20, Klara Mathilda f. 1878-11-26, Hilma Adelina f. 1881-11-02, Karl August f. 1884-06-28 alla i Svanshals. Enkan Evas barn: Agnes Evelina f. 1894-05-29 i Svanshals. Lars August Jonsson inflyttade 1865-11-08 och hustrun 1868 från Orlunda. och efterlevande Eva Matilda flyttade 1897. Barnens efternamn har inte gått att få tag på så faderns efternamn har använts till vidare. Enligt husförhörslängden A1:17 1886-1895 sid. 27 bodde familjen på Heden. Bernhard Gustafsson friköpte tomtmarken 1944 efter avstyckning verkställd 1943. Numera är det ett fritidshus. Ackuschörskan Maria Gustafsson köpte och innehade fastigheten från 1949 och tills hon flyttade till sin bror i Katrineberg (nr 2 i denna inventering).

Personer:
Anna Vilhelmina Adolfsdotter (Född: 1873-08-02)
Eva Mathilda Andersdotter (Född: 1850-03-01)
Agnes Evelina Jonsson (Född: 1894-05-29)
Emma Katarina Jonsson (Född: 1876-03-20)
Hilma Adelina Jonsson (Född: 1881-11-02)
Karl August Jonsson (Född: 1884-06-28)
Klara Mathilda Jonsson (Född: 1878-11-26)
Lars August Jonsson (Född: 1833-08-17 död: 1887-04-11)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Glänås Södergård

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 1990