Vårdcentralen Riddaregatan / Skolgatan

Huset som flyttades från Klubbgatan till nuvarande vårdcentral på plats år 1961.
Innehöll Arbetsförmedling. Huset revs i början på 1970-talet.
Det byggdes ett nytt hus för vårdcentral, apotek och försäkringskassan. Försäkringskassan flyttade senare till Thunborgska huset, Storgatan. Senare flyttade folktandvården in i de lokalerna.

Socken: Ödeshög

Period: 1960-tal

Kategori: Samhälle

Källa: Åke Blixt / Mona Söderbäck