Västra Tollstad elever

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

För 50 år sedan började 19 barn i skolan i Västra Tollstad. I helgen kom de tillbaka dit igen för att fira jubileum. De började med att provsitta bänkarna i sitt gamla klassrum. — Det är inte mycket som har ändrats, menade skolkamra terna, som ganska lätt hittade tillbaka till sina gamla platser — flickorna till vänster och pojkarna till höger. Skolan ser alltså ut ungefär som den gjorde för 50 år sedan, men undervisningsmetoderna har ändrats radikalt. — Jag fick kvarsittning för att jag inte kunde klockan, minns en elev. Om vi inte skötte oss kunde vi få smäll på fingrarna, eller bli luggade. V Tollstadelever 224527 har 50årsjubilerat — Vi hade säkert mer läxor än ungarna i dag, säger Bertil Yngwe, som ändå har mest positiva minnen från skoltiden. Västra Tollstad by var ännu mindre än i dag och skolbarnen kom från trakten runt omkring. Någon skolskjuts var det inte tal om, inte ens om eleverna bodde ända ute i Stora Lund. 16 av de forna eleverna kom tillbaka till sin skola i helgen. De flesta bor kvar i Östergöt land, andra har rest hit från Luleå och Södertälje. Bertil Yngwe har: tagit initiativ till återsamlingen, den första träf fen sedan kamraterna slutade skolan. Efter inspektion av skol lokalerna forsatte festen med middag. De som deltog var: Arne Thorn, Sven Jakobsson, Assar Alex, Holger Andersson, Bertil Fogelin, Sigvard Alging, Ingvar Karlsson; Olle Andersson, Erik Pettersson, Stig Karlsson, Ber til Yngwe, Margit Svensson, Aina Gustavsson, Ella Thrygg, Elsa Brandt och Eivor Anders son.