Motell Rasta

Socken: Rök

Period: 1980-tal

Kategori: Byggnader (Serveringslokal)

Källa: Eino Liljegren

ocr