Fikarast på dagsmosse, Torvbrytning.

Männen är från vänster.
Ivar Karlsson.
Helmer Ramm.
okänd.
Simon Thuner.
stående bakom är Valdemar Syren.
Axel Bäckman.
okänd.
Allan Thuner.
Henning Andersson.
GustavJohansson.
Samuel Syren.
Martin Fågelin.

Huset bakom är logen på dagsmosse I.O.G.T.

Socken: Västra Tollstad

Period: 1940-tal

Kategorier: Händelser, Näring (Industri) och Personer

Källa: Arne Bäckman

Fikarast pa dagsmosse torvbrytning