Hästholmen Hamn 1:1 (Lastbergsvägen 4)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1983.

PDF: Hästholmen Hamn 1:1 Pdf

Socken: Västra Tollstad

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Västra Tollstad och Östergötlands länsmuseum

707