Vattentornet i Ödeshög.

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

g 5: g. f i § DEN MEST FÖREKOMMANDE vattentornsformen år den rotations symmetriska, och detta inte utan skål. Det förekommer även, om än inte lika frekvent, att torn har en rektangulår/ kvadratisk form. Då måste också andra av geometrins former fmnas i vattentornsvårlden. En sådan form är den triangulåra. Ödeshögs vattentorn år triangulårt med avfasade hörn, så att reservoaren får seX kanter. Konstruktör var Viak, och med tornet f1ck kommunen en 500 kubikmeter stor reser voar 1959.