Väversunda kyrka.

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

w . › '340...I:. ' 22'» a: \.