Walltorp Ahlastället

Detta torp benämns som Walltorp från 1875. Det fanns ett Valltorp som låg under Valla Kronogård och var ett Lifgrenadiertorp Nr 66. Det nämns med namn mellan 1843-1850.
Det kan vara så att detta torp fick namnet Walltorp då inte grenadiertorpet hette så.

1863-1918
Siste brukaren av torpet var

Carl Otto Ahlqvist f. 1830-02-12 i Svanshals, död 1905-06-10 i leverkräfta.
Gift 1856-04-16 med
Karolina Persdotter f. 1835-01-22 i Strå, död 1918-05-30 i Lidingö och är begravd i Stockholm, S:t Johannes. Hon hade efternamn Ahlqvist enligt församlingsbok 1910.

Barn:
Henning Hjalmar f. 1860-06-01
Elin Axelina f. 1863-02-18
Hulda Wilhelmina f. 1865-11-02
Amanda Olivia f. 1869-09-25
Wilhelmina Leontina f. 1872-10-02
Hilma Viktoria f. 1876-07-06
Karl Filip f. 1880-03-18

Barnen är födda i Svanshals och med efternamn Ahlqvist.

Familjen inflyttade från Walla Skatte Säteri 1863. Melan 1861-1863 bodde familjen i Särtzöga Lillgård. Karolina Persdotter kom från Örberga till socknen 1856.
Familjen antecknades som utfattig mellan åren 1871-75.

Henning Hjalmar flyttade till Säby 1875-10-25 och återkom från Rök 1876-08-16 för att 1878-04-01 flytta till Stockholm.
Elin Axelina flyttade till Stockholm 1878-11-05.
Hulda Wilhelmina flyttade till Stockholm 1881-10-31.
Amanda Olivia flyttade till Stockholm 1886-02-18.
Wilhelmina Leontina flyttade till Stockholm 1889-03-19.
Hilma Viktoria flyttade till Stockholm, Maria förs. 1894-12-22.
Karl Filip bodde inte här enligt församlingsbok av 1900.

Familjen inflyttade från Grönkullen 1883? (från torpinventeringen) och C O Ahlqvist (även kallad Ahl) avled 1905. Karolina avled 1918, varefter stället åter införlivades med Krongården genom köp av Gustaf Axelsson.

1864-1871

Boende hos Ahlqvist:
Adolf Fredrik Gustafsson f. 1843-11-12 i Allhelgona.
Gift med
Hedda Svensdotter Drott f. 1838-12-11 i Roxlösa

Barn:
Emilia Anna Mathilda f. 1866-11-03
Nanda Olivia f. 1870-11-24

Barnen födda i Svanshals. Efternamn antas vara Gustafsson.

Adolf Fredrik kom från Rök 1864 och Hedda kom 1865. Familjen flyttade till
Lifgrenadier Alm s. 132, Särtzöga Lillegård, Kransen, 1871.

Torpet upphörde pga friköp på 1880-talet av Carl Otto Ahlqvist. Torpstället revs i början av 1950-talet och tomten avröjdes för att ingå i omgivande åker. Den var belägen intill och söder om Europaväg 4.

Personer:
Amanda Olivia Ahlqvist (Född: 1869-09-25)
Carl Otto Ahlqvist (Född: 1830-02-12 död: 1905-06-10)
Elin Axelina Ahlqvist (Född: 1863-02-18)
Henning Hjalmar Ahlqvist (Född: 1860-06-01)
Hilma Viktoria Ahlqvist (Född: 1876-07-06)
Hulda Wilhelmina Ahlqvist (Född: 1865-11-02)
Karl Filip Ahlqvist (Född: 1880-03-18)
Wilhelmina Leontina Ahlqvist (Född: 1872-10-02)
Adolf Fredrik Gustafsson (Född: 1843-11-12)
Emilia Anna Mathilda Gustafsson (Född: 1866-11-03 död: 1882-06-09)
Nanda Olivia Gustafsson (Född: 1870-11-24)
Karolina Persdotter (Född: 1835-01-22 död: 1918-05-30)
Hedda Svensdotter Drott (Född: 1838-12-11)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Valla Kronogård

Källor: Dödslängd, Husförhörslängd och Torpinventering 1990