Yrväderstisdagen 1850-01-29 "Den Onde"

Tisdagen den 29 januari 1850 drabbades främst Östergötland av ett så fruktansvärt snöoväder att dagen fortfarande omnämns som "Yrväderstisdagen" eller "Den onda tisdagen".
.................................................................................................
Nedanstående text är skriven av Daniel Leonard Kinmansson
kyrkoherde och kontraktsprost i Stora Åby, Linköpings stift.

År 1850, den 29. jan. tidigt på morgonen, började ett starkt töväder
med regn, men omkring kl. 10 sänkte sig temperaturen betydligt.
Regnet övergick till starkaste snöfall.
kl. 11 på dagen, då kölden yttermera ökat sig,
uppväxte därjämte en den rysligaste storm, vilken,
under fortfarande nederbörd, åstadkom ett yrväder, hårdare än någon,
inom dessa trakter, sett eller ens hört omtalas.
Stormen som kom ifrån nordväst, var så häftig och snöyran så förfärlig,
nästan kvävande, att, efter kl. 1, man icke kunde färdas, åkdon kullkastades
och till och med i medväder såg man icke några alnar framför sig.
Likväl omkom ingen inom Lysings härad, fastän många förkylde
ansikte och lemmar,
men på andra orter inom länet och än mer i nordligare landskap,
blev hundratals människor beklagansvärda offer för detta oväder.
Det slutade omkring kl. 11 på natten, efterträddes utav stark, ihållande köld;
och dagen kallas allmänt:
"Onde Tisdagen".
......................................
länkar till andra sidor om Yrväderstisdagen:
i Norrköpingstrakten -
http://www.kopparbo.nu/Handelser/C_Stormen


...................................................................
SMHI - minnesvärda väderhändelser i Östergötland:
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ostergotlands-klimat-1.4910


...................................................................
Anbytarforum - mest om "Den onda tisdagen".
http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/67297.html?1179638326

PDF: Yrväderstisdagen 1850-01-29

Socken: Stora Åby

Period: 1800-tal

Kategori: Natur

Taggar: Stora Åby församling

Källa: Stora Åby C:4 1844-1855 sid 3 och 4

2084