Alvastra klosterruin

Klostret i Alvastra grundades på 1140-talet av Sverker d. ä. och hans drottning Ulvhild. Ännu i sitt förfall vittnar klosterkyrkans ruin om cistercienserbrödernas utomordentliga byggnadskonst.

Socken: Västra Tollstad

Period: Medeltid

Kategori: Fornlämningar

Källor: Hubert Mayrhofer och Svenska turistföreningen

ocr