Karta över milstenar

Beskrivning av milstenarnas placering i Ödeshögs kommun

PDF: Karta över milstenar

Socken: Ödeshög

Perioder: 1600-tal, 1700-tal och 1800-tal

Kategori: Fornlämningar

Källor: Hubert Mayrhofer och Roland Hagberg

912