Tollstad 6:6 (Hamngatan 26)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1983.

PDF: Tollstad 6:6

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Västra Tollstad och Östergötlands länsmuseum

1677