Tollstad Prästgård 6:2 "Älvkulla"

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1983.

PDF: Tollstad Prästgård 6:2 "Älvkulla"

Socken: Västra Tollstad

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Västra Tollstad och Östergötlands länsmuseum

1687