2011:5 Bredband i Hästholmen: Arkeologisk förundersökning

Arkeologisk förundersökning. Rapport 2011:5

Visa avancerad karta.

PDF: Rapport 2011:5

Socken: Västra Tollstad

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Hästholmen

Källor: Antikvarie Emma Karlsson och Östergötlands museum

34