Lysings Häradsallmänning

Lysings Häradsallmännings uppkomst, nyttjanderätt och historia.Art. ur "Strövtåg i Lysingsbygden" av:K.-G. Rosendal

PDF: Lysings Häradsallmänning

Socken: Övrigt

Perioder: Medeltid, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Natur (Berg)

Taggar: Allmänningen

Källor: "Strövtåg i Lysingsbygden", Gustaf Adolf Hellman( Anders Värme) och K-G Rosendal

1068