Ombergs natur och kultur

Ombergs natur- och kulturhistoria
- En kunskapssammanställning och historiebeskrivning 2005-04-30 -

PDF: Ombergs natur och kultur

Socken: Västra Tollstad

Perioder: Forntid, Medeltid, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Fornlämningar och Natur

Taggar: Omberg, Ombergsbygden och Västra Tollstad

Källa: Länsstyrelsen Östergötland

1223