Sverkersgården i Alvastra - en kryptkyrka

"Sverkersgården" i Alvastra - en kryptkyrka
Anjou, Sten
Fornvännen 28, 157-167
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1933_157
Ingår i: samla.raa.se

Sommaren 1916 påträffades vid Alvastra av fil. dr. Otto Frödin de första spåren av murverket till en dittillls okänd, medeltida byggnad av sten.

PDF: Sverkersgården i Alvastra

Socken: Västra Tollstad

Period: Medeltid

Kategori: Fornlämningar

Taggar: Alvastraområdet

Källa: Sten Anjou

1562