Liv och arbete i gången tid- en bondes minnesbok

Minnesboksanteckningar över skatter, drängars& pigors löner, hemgifter, handel, jordbrukets in-och utgifter.

PDF: Liv och arbete i gången tid- en bondes minnesbok

Personer:
Carl Gustaf Mauritzon (Född: 1813 död: 1885)

Socken: Svanshals

Period: 1800-tal

Kategori: Levnadsöden

Taggar: Glänås Kronogård, Särtzhöga Lillegård och Särtzöga Skattegård

Källa: "Ödeshögsbor" S. Hasselqvist

1051