Gripen 7,8 och 9 (Ödeshög Riddaregård 1:105 och 1:109)

Från byggnadsinventering utförd av länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Gripen 7,8 och 9

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

473