2006:18 Heda Kyrka: Arkeologisk förundersökning

2006:18 Heda Kyrka: Arkeologisk förundersökning

Visa avancerad karta.

PDF: 2006:18 Heda Kyrka: Arkeologisk förundersökning

Socken: Heda

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Arkeologi, Arkeologiska undersökningar och Förundersökningar

Källa: Riksantikvarieämbetet. Avdelning för arkeologiska undersökningar

24