Åby Gästgivaregård 8:2 Korpskyllan, Lundstorp 1

Åby Gästgivaregård 8:2 Korpskyllan, Lundstorp 1
Mjölbyvägen 54
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Visa avancerad karta.

PDF: Åby Gästgivaregård 8:2 Korpskyllan, Lundstorp 1 - torp nr 162

Socken: Ödeshög

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Backstuga)

Taggar: Åby Gästgivaregård

Källa: Torpinventering 2008

2109