Åby Gästgivaregård 8:2 Korpskyllan, Lundstorp 1 - torp nr 162

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

A B Y iva regård 20080922 Torp nr 162 Backstuga Fastighetsbet. 8:2 Korpskyllan, Lundstorp 1, I__samband med laga skifte 1840 för Odeshögs by tilldelas Aby Gästgivargård skifte med litt P och beteckning 8:1, detaljer finns i Lantmäteriets akt 05ODJ111. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Håstholmen J1124413 från 1868 77, markerat med BS. Sveriges Bebyggelse från ca 1944 finns följande: 4.460 kvm. Tax. 14.600. Trä, omkr. 1850, 2 låg., 7 rum, 2 kök, 2 hallar. El, v, avl, cv, wc. Snick. Ivan 0 Anna Rosina Andersson. Barn: Brita, KarlGustav. Ar 1880 Samuel Lund, handlande Amanda Danielsdotter Olof Valdemar, volontär Anna Maria Mjölbwägen 54 Utdrag frän Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1 50, från 1948. _ Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 54åá§åal'al'acuç|E d 13 1434 la .=." .a hämma) GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6457297 Y = 1433168 SWEREF 99 TM N = 6454828 E = 480476 SWEREF 99 1500 N = 6457411 E = 130468 18450607 19170830 Länghem 18451206 19250513 §exdrega 18830729 9 18840817 0 1925 Ivan Konrad Efraim Andersson, snickarb 18921020 Ö 0 Anna Rosina Gomér, f Roth 18920316 St Aby Britta Maria Sofia 19180510 Varv o Styra