Ägodomäner och sockenbildning i Västra Östergötland

En rumslig studie om kyrkliga upptagningsområden och ägarförhållanden vid tiden för Alvastra klosters grundande.

PDF: Ägodomäner och sockenbildning

Socken: Övrigt

Period: Medeltid

Kategorier: Församling, Gårdar, Kommunikation, Natur, Näringsliv och Samhällsfunktioner

Taggar: Lysings härad

Källa: Studie av Clas Tollin, Avdelningen för agrarhistoria, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala 2011

2184