Alsike Frälse

1723-1726

Jöns Hansson
Gift med
Brita Larsdotter

Piga Christina Carlsdotter

Det är okänt när eller vart de flyttade. Det finns inga födelsedata heller. De bodde här mellan 1723-1726.

Mellan åren 1726 och 1789 finns inga uppgifter.

1789-1791

Magnus Johnsson f. 1753-06-06 , födelseorten oläslig.
Gift med
Maja Larsdotter f. 1753-12-05 i Wäfversunda.

Barn:
Helena f. 1788-04-29 i Svanshals, död 1788-07-22

Okänt när de flyttade hit. 1791-03-25 flyttade familjen. Okänt vart.

Piga Lena Larsdotter f. 1771-07-01 i Wäfversunda.

I husförhörslängden står att Lena Larsdotter är född 1769, men det året föddes det bara pojkar i Wäfversunda. Däremot fanns en med födelsedatum som antecknats här.
Hon kom hit 1788 från Wäfversunda och flyttade någon gång före 1800. Hon återkom senare med make och barn. Se nedan.

Boende:
Måns Jonsson f. 1769-04-15 i Rinna.
Piga Catharina Persdotter född i Svanshals.
Okänt när de kom hit och när de flyttade, någon gång mellan 1789-1800.

1791?-1794

Bonden Samuel Jonsson f. 1764-05-04 i Ödeshög, död 1812-12-04.
Gift med
Stina Nilsdotter f. 1755-09-24 i Rök, död 1816-11-14

Barn:
Maja född i Rök
Cathrina f. 1792-05-27 i Svanshals
Efternamn Samuelsdotter.

Okänt när familjen kom hit, de flyttade till Rök 1794.

Tjensteflicka Anna Maja Jonsdotter f. 1775 i Heda. Okänt när hon kom hit.
Dräng Jöns Jönsson f. 1775? i Rök. Han kom från Rök
Dräng Nils Nilsson f. 1770 i Adelöf. Han kom från Adelöf 1791.
Anna Maja och Nils flyttade till Rök 1794. Det är troligt att även Jöns gjorde det.

Boende:
Änkan Ulliana? svårläst.
dotterdotter Maja
Okänt när de kom hit, de flyttade till Rök 1797-11-15

Anders Larsson
Finns inga mer uppgifter på honom.
Dessa tre personer skrivs inte in i personregistret, det är för få uppgifter.

1804-1807

Enligt anteckning av prästen står att familjen nedan bor i Tomta. Men de är skrivna under Alsike också trots att det är överstruket. Det finns inte någon sida mer än denna. Kanske bukade de jorden men bodde i Tomta??

Gifta dräng Abraham Hansson f. 1764 i Öggestorp.
Gift 1786 med
Beata Eriksdotter f. 1754 i Rök

Barn:
Erik f. 1786 i Rök
Anteckning om att han hade fel på ögonen.

Enka Brita Kaisa Andersdotter f. 1722

Familjen kom från Rök 1800 till socknen coh flyttade 1807-07-11 till Rök.

1807-1809

Anders Persson var ägare av Alsike från ca 1807 - 1834.

Enkling Anders Persson f. 1763-03-08 i Svanshals, död 1834-04-17.
Han var gift med Anna Maja Ersdotter f. 1761 i Kumla, död 1797-03-28 i Lungsot. Hon bodde inte här.

Barn:
Pehr f. 1789-12-13 i Svanshals
Anna Greta f. 1793
Efternamn Andersson, Andersdotter.

Det finns inte någon Anna Greta Andersdotter som är född i Svanshals under tiden 1791-1799. Hon skrivs ändå som född 1793, kanske blev det inte inskrivet. Hon gifte sig med Anders Eriksson från Dalbobeta 1814-11-18 och flyttade dit vid giftermålet.

Familjen kom från Walla Kronogård. Finns inte exakt datum, men de bodde troligen här mellan 1807-1809. De flyttade tillbaka dit. Anders bodde kvar där till sin död.

Piga Ingeborg Larsdotter f. 1771 i Svanshals.

1809-1810

Jöns Mattsson f. 1784
Gift 1829 med
Maria Håkansdotter f. 1763

Familjen flyttade hit 1809-11-30 från Väderstad 1809 och flyttade till Harstad 1810-10-10.

Piga Brita Stina Nilsdotter f. 1787-01-22 i Hagebyhöga. Hon kom hit från Rök 1811-11-25 och flyttade till Visby 1812-10-19.
Dräng Peter Andersson f. 1789-12-13 i Svanshals. Anteckning om att han var lat och frånvarande. Finns inga uppgifter på när han flyttade hit eller härifrån.

1813?-1816?

Torpare Eric Algotsson
Gift med Maja

Dessa personer finns skrivna under Alsike. En anteckning finns om att de inte har visat besked. Det finns inte uppgift på när de flyttade hit eller härifrån, inga födelseuppgifter heller. De kommer bara att skrivas här och inte i personregistret.

1815-1816

Johannes Jonsson f. 1785-09-24 i Grenna.
Gift med
Anna Cajsa Samuelsdotter f. 1790-06-19 i Rök.

Paret kom hit 1815 från V:a Tollstad och flyttade till Rök 1816-10-24.

1816-1817

Drängen och Torparen Peter Johnson f. 1782 i Blidsberg, Elfsborgs län.
Han kom hit troligen 1816 och flyttade till Blidsberg 1817-02-28.

1817-

Gifta drängen Jonas Andersson f. 1791-12-31 i Stora Åby.
Gift 1836 med
Maja Larsdotter f. 1782-03-24 i Adelöf.

Barn:
Maja Stina f. 1816-04-14 i Stora Åby

Familjen kom från Stora Åby 1817 och flyttade troligen 1819. Finns inga uppgifter på detta.

1819-1820

Gifta drängen Lars Samuelsson f. 1892 i Svanshals.
Gift med
Anna Maja Månsdotter f. 1783 i Trehörna
Hon var enka.

Barn:
Anders Eriksson f. 1811-02-26 i Hogstad.
Fader till Anders var Lifgrenadier Eric Gåpå f. 1785 i Nykil, död 1817. Boende i Ryttartorpet nr 75 i Hogstad.

Lars kom från Stora Åby och Maja med sonen Anders kom från Rök 1819. Familjen flyttade till Rök 1820-11-24.

1820-1843

Till Hus:

Peter Jönsson f. 1749-05-25 i Heda, död 1827-07-30.
Gift 1802-10-26 med
Lena Larsdotter f. 1771-07-01 i Wäfversunda, död 1843-12-11

Lena har varit piga på gården tidigare, se ovan. Familjen bodde ett tag på ett torp under Alsike, Mellanhagen. Det framgår inte klart om de bor kvar där och brukar gården eller om de bor i gården.

Barn:
Maja Stina Persdotter f. 1810-09-23 i Svanshals

Maja Stina flyttade till Kumla 1825. Lena bodde kvar till sin död 1843.

1830-1831

Dräng Peter Larsson f. 1797-01-08 i Säby.
Gift 1823-12-08 i Rinna med
Catharina Persdotter f. 1804-02-03 i Ekeby

Barn:
Jonas Fredrik f. 1823-07-18 i Ekeby
Per Gustaf f. 1825-03-24 i Ekeby
Anders f. 1826-12-16 i Ekeby
Anna f. 1831-01-21 i Svanshals
Efternamn Petersson, Petersdotter.

Familjen kom från Kyleberg 1830 och flyttade till Rök 1831.

Ägare av Alsike från 1834 - 1877 var Erik Gustaf Andersson och arvingarna till Erik Gustaf Andersson i Dalbobeta från 1877.

1834-1895

Gifta drängen Anders Johansson f. 1801-03-06 i Säby, död 1866-06-12.
Gift 1834-11-09 med
Maja Stina Persdotter f. 1810-09-23 i Svanshals, död 1902-12-17 i Wallerstad.

Anders kom från Rök 1834 och Maja Stina kom från Walla Kronogård 1834.

Barn:
Johan Adolf f. 1835-04-29
August f. 1839-05-12
Anders Peter f. 1844-11-26
Barnen födda i Svanshals.

Johan Adolf flyttade till Högby 1855.
August flyttade till Rök 1859.
Anders Peter flyttade till Wallerstad 1864-11-12.

Anders bodde kvar till sin död. Maja Stina bodde troligen hos sonen i Wallerstad. Finns anteckning om att hon vistas i Hvarf. Hon avled i Wallerstad men är skriven i dödsboken i Svanshals.

1834-1850

Erik Gustaf Andersson f. 1816-09-15 i Svanshals.

Han var son i Dalbobeta Gård. Han ägde Alsike och bodde här från 1842 och troligen till 1851 då han flyttade tillbaka till Dalbobeta Gård.

1867-1869

Carl Gustaf Larsson f. 1811-02-24 i Ekeby.
Gift 1841-10-29 med
Gretha Stina Svensdotter f. 1816-11-26 i Svanshals.

Barn:
Carolina Wilhelmina f. 1851-01-29
Maria Charlotta f. 1854-10-08
Frans Albin f. 1857-12-28
Barnen födda i Svanshals och med efternamnet Carlsson, Carlsdotter.

Carolina Wilhelmina flyttade 1868 till Öfverby Nilsagård.

Familjen kom från Hallberga Mellangård 1867 och flyttade tillbaka dit 1869.

1869-1877

Arrendator Carl Otto Månsson f. 1829-11-06 i Svanshals.
Gift 1859-11-09 med
Johanna Christina Carlsdotter f. 1838-11-24 i Rök

Barn:
Hilda Olivia f. 1860-01-24 i Rök
Gustaf Adolf f. 1873-02-06 i Svanshals
Axel Wilhelm f. 1875-06-09 i Svanshals

Efternamn på barnen var Karlsson Månsson när de emigrerade till N Amerika 1880-03-23.

Familjen kom från Walla Skatte Säteri 1869 och flyttade 1877-11-30 till Lilla Kullen Rusthåll. Därifrån flyttade till Hallberga Drängegård 1878-11-03 för att 1880-03-23 flytta till N Amerika.

Dräng Johan Edvard Gustafsson f. 1844-12-27 i Väderstad.
Han kom från Roxlösa 1869 och flyttade till Nässjö 1870-11-02.

Dräng Anders Gustaf Glans f. 1846-05-05 i Svanshals.
Han kom från Bjelbo 1871-10-30 och flyttade till Stora Kullen 1872.

Till Hus:
se ovan från 1834.
Anders Johansson f. 1801-03-06 i Säby, död 1866-06-12.
Gift 1834-11-09 med
Maja Stina Persdotter f. 1810-09-23 i Svanshals.

Anders kom från Rök 1834 och Maja Stina till socknen 1831.

1877-1878

Arrendator Fritiof Alfred Pettersson f. 1844-02-29 i Hogstad.
Gift 1874-10-23 med
Hilda Sofia Andersson f. 1848-01-26 i Heda, död 1886-08-04

Barn:
Herbert Karl Alfred f. 1875-06-26 i Svanshals
Efternamn Pettersson.

Familjen kom från Tomta Kaptensboställe 1877-04-30 och flyttade till Rinna 1878-05-22.

Piga Amanda Maria Andersdotter f. 1860-02-18 i Stora Åby.
Hon kom från Tomta Kaptensboställe 1877-10-30 och flyttade till Rinna 1878-04-24.

1878-1881

Arrendator Emil Pettersson f. 1845-05-18 i Rök.
Gift 1874-05-25 med
Anna Sofia Gustafsdotter f. 1852-05-26 i Säby

Barn: Selma Maria f. 1875-08-31
Karl Arvid f. 1877-06-08
Anna Lovisa f. 1880-08-01
Barnen födda i Svanshals. Efternamn antas vara Pettersson.

Familjen kom från Glänås Smedgård 1878-11-08 och flyttade till Rök 1881-03-24. Därifrån emigrerade familjen till N Amerika 1883.

Piga Klara Mathilda Pettersson f. 1859-01-08 i Rök. Hon kom från Vadstena 1880-11-11. Hon flyttade till Mjölby 1881-10-24.

1881-1930

Arrendator Axel Andersson f. 1855-07-23 i Svanshals.
Gift 1880-01-07 med
Hulda Wilhelmina Nord f. 1853-07-20 i Heda.
Hon kom från Tomta Kaptensboställe 1879-11-03 till Dalbobeta Gård.

Familjen kom från Dalbobeta Gård 1881-11-09, där Axel var son i gården.

Barn:
Erik Axel f. 1879-12-02
Hulda Axelina f.1881-12-20
Albert Wilhelm f. 1884-02-21
Agda Olivia f.1887-01-21
Arvid Anatolin f. 1889-07-03, död 1890-04-02
Alvira Gunilla f. 1891-01-30
Anna Karolina f. 1893-09-28
Alice Elisabeth f. 1896-06-24

Efternamn på barnen var Andersson. Alla födda i Svanshals.

Axel och Hulda Wilhelmina och barnen Hulda Axelina och Albert Wilhelm bodde kvar här 1930. Därefter finns inga uppgifter f n.

Erik Axel bodde inte här enligt 1910 års församlingsbok.
Agda Olivia, Alvira Gunilla och Anna Karolina bodde inte här enligt förs.bok 1920.
Alice Elisabeth bodde inte här enl förs.bok 1930.

1880-1883

Piga Klara Mathilda Pettersson f. 1859-01-08 i Rök. Hon kom från Vadstena 1880-11-11. Hon flyttade till Mjölby 1881-10-24. Hon var kvar sen tidigare arrendator, se ovan.

Piga Johanna Gustafsdotter f. 1865-03-27 i Strå. Hon kom från Rök 1881-11-10 och flyttade till Qvarntorp Frälse 1882-11-09

Piga Anna Sofia Johansson f. 1868-01-30 i Heda. Hon kom från Heda 1882-11-18 och flyttade tillbaka dit 1883-10-24.

Personer:
Fritiof Alfred Pettersson (Född: 1844-02-29)
Hilda Sophia Andersson (Född: 1848-01-26 död: 1886-08-04)
Herbert Karl Alfred Pettersson (Född: 1875-06-26)
Axel Andersson (Född: 1855-07-23)
Hulda Wilhelmina Nord (Född: 1853-07-20)
Erik Axel Andersson (Född: 1879-12-02)
Carl Otto Månsson (Född: 1829-11-06)
Johanna Christina Carlsdotter (Född: 1838-11-24)
Hilda Olivia Karlsson Månsson (Född: 1860-01-24)
Gustaf Adolf Karlsson Månsson (Född: 1873-02-06)
Axel Wilhelm Karlsson Månsson (Född: 1875-06-09)
Johan Edvard Gustafsson (Född: 1844-12-27)
Anders Gustaf Glans (Född: 1846-05-05)
Anders Johansson (Född: 1801-03-06 död: 1866-06-12)
Hulda Axelina Andersson (Född: 1881-12-20)
Albert Wilhelm Andersson (Född: 1884-02-21)
Carl Gustaf Larsson (Född: 1811-02-24)
Gretha Stina Svensdotter (Född: 1816-11-26)
Carolina Wilhelmina Carlsdotter (Född: 1851-01-29)
Maria Charlotta Carlsdotter (Född: 1854-10-08)
Frans Albin Carlsson (Född: 1857-12-28)
Emil Pettersson (Född: 1845-05-18)
Anna Sofia Gustafsdotter (Född: 1852-05-26)
Selma Maria Pettersson (Född: 1875-08-31)
Karl Arvid Pettersson (Född: 1877-06-08)
Anna Lovisa Pettersson (Född: 1880-08-01)
Amanda Maria Andersdotter (Född: 1860-02-18)
Klara Mathilda Pettersson (Född: 1859-01-08)
Agda Olivia Andersson (Född: 1887-01-21)
Arvid Anatolin Andersson (Född: 1889-07-03 död: 1890-04-02)
Alvira Gunilla Andersson (Född: 1891-01-30)
Anna Karolina Andersson (Född: 1893-09-28)
Alice Elisabeth Andersson (Född: 1896-06-24)
Johanna Gustafsdotter (Född: 1865-03-27)
Anna Sofia Johansson (Född: 1868-01-30)
Magnus Johansson (Född: 1753-06-06)
Maja Larsdotter (Född: 1753-12-05)
Helena Magnusdotter (Född: 1788-04-29 död: 1788-07-22)
Lena Larsdotter (Född: 1771-07-01 död: 1843-12-11)
Måns Jonsson (Född: 1769-04-15)
Cathrina Persdotter (Född: 17??)
Samuel Jonsson (Född: 1764-05-04 död: 1812-12-04)
Stina Nilsdotter (Född: 1755-09-24 död: 1816-11-14)
Maja Samuelsdotter (Född: 17??)
Cathrina Samueldotter (Född: 1792-05-27)
Jöns Hansson (Född: 17??)
Brita Larsdotter (Född: 17??)
Christina Carlsdotter (Född: 17??)
Anna Maja Jonsdotter (Född: 1775-06-30)
Jöns Jönsson (Född: 1775?)
Nils Nilsson (Född: 1770)
Abraham Hansson (Född: 1764)
Beata Eriksdotter (Född: 1754)
Erik Abrahamsson (Född: 1786)
Brita Kaisa Andersdotter (Född: 1722)
Anna Greta Andersdotter (Född: 1793 död: 1824-05-25)
Anders Persson (Född: 1763-03-08 död: 1834-04-17)
Pehr Andersson (Född: 1789-12-13)
Ingeborg Larsdotter (Född: 1771)
Brita Stina Nilsdotter (Född: 1787-01-22)
Anna Cajsa Samuelsdotter (Född: 1790-06-19)
Johannes Jonsson (Född: 1785-09-24)
Peter Johnson (Född: 1782)
Jonas Andersson (Född: 1791-12-31)
Maja Larsdotter (Född: 1782-03-24)
Maja Stina Jonsdotter (Född: 1816-04-14)
Lars Samuelsson (Född: 1792)
Maja Månsdotter (Född: 1783)
Anders Eriksson (Född: 1811-04-26)
Peter Jönsson (Född: 1749-05-25 död: 1827-07-30)
Peter Larsson (Född: 1797-01-08)
Catharina Persdotter (Född: 1804-02-03)
Jonas Fredric Petersson (Född: 1823-07-18)
Per Gustaf Petersson (Född: 1825-07-18)
Anders Petersson (Född: 1826-12-16)
Anna Petersdotter (Född: 1831-01-21)
Erik Gustaf Andersson (Född: 1816-09-15 död: 1877-01-28)
Maja Stina Persdotter (Född: 1810-09-23 död: 1902-12-17)
Johan Adolf Andersson (Född: 1835-04-29)
August Andersson (Född: 1839-05-12)
Anders Peter Andersson (Född: 1844-11-26)
Peter Andersson (Född: 1789-12-13)

Socken: Svanshals

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Gård)

Taggar: Alsike

Källa: Husförhörslängd