Jöns Jönsson

Artiklar:
Alsike Frälse

Socken: Svanshals

Period: 1700-tal

Källa: Husförhörslängd