Ang. Stora Åbys kyrkas nya, donerade predikstol 1787

Post- och Inrikes Tidningar 18 oktober 1787.
Avskrift av Hugo Brolin.
Accnr. 213

PDF: Donerad predikstol

Socken: Stora Åby

Period: 1700-tal

Kategori: Församling (Kyrkan)

Källa: Hugo Brolins samlingar

80