Anna Sophia Hellström

Artiklar:
Hallberga Dränggård
Nybygget Nytorpet Bergatorpet nr 1 Lyckås

Socken: Svanshals

Period: 1700-tal