Hallberga Dränggård

Detta torp finns inte med i torpinventeringen, uppgifter har tagits från husförhörsläng.

1846-1855

Afskedad Grenadier Johan Hellström f. 1787-03-26 i Rök, död 1855-05-06.
Gift 1811-11-17 med
Christina Svensdotter f. 1785-08-06 i Harstad, död 1853-05-10

Barn: Anna Sophia f. 1826-04-28 i Svanshals.

Familjen flyttade hit från Hallberga V. Norrgård 1846, där de bodde i en backstuga efter Johan Hellströms avsked som soldat.

Paret bodde kvar till sin död, Johan Hellström fick tillbringa sin sista levnad på Lasarettet i Wadstena dit han kom 1854-10-23.

Anna Sophia flyttadee till Hallberga Ö Norrgård Frälse 1855. Hon blev barnmorska. Hon flyttade 1857 till Över Järna i Stockholms län.

Personer:
Anna Sophia Hellström (Född: 1826-04-28)
Johan Hellström (Född: 1787-03-26 död: 1855-05-06)
Christina Svensdotter (Född: 1785-08-06 död: 1853-05-10)

Socken: Svanshals

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Vanligt torp)

Taggar: Hallberga Drängegård

Källa: Husförhörslängd