2002:25 Brons och järnålderslämningar vid Heda, Isberga och Sik: Arkeologisk förundersökning

2002:25 Brons och järnålderslämningar vid Heda, Isberga och Sik: Arkeologisk förundersökning

Visa avancerad karta.

PDF: 2002:25 Brons och järnålderslämningar vid Heda, Isberga och Sik: Arkeologisk förundersökning

Socken: Heda

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Arkeologi, Arkeologiska undersökningar och Förundersökningar

Källa: Riksantikvarieämbetet. Avdelning för arkeologiska undersökningar

13