1. Ang Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun - Rök

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Ang Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun - Rök

Socken: Rök

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Rök 1979 och Östergötlands länsmuseum

3