ETT TRESKEPPIGT HUS INTILL KRÅKERYDS GAMLA BYTOMT

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2
ETT TRESKEPPIGT HUS INTILL
KRÅKERYDS GAMLA BYTOMT
RAÄ 244 OCH INTILL RAÄ 238
ÖDESHÖS-ÄNG 2:1, FREBOL 1:5
SAMT KRÅKERYD 1:7, 1:8 OCH 2:13
ÖDESHÖGS SOCKEN
ÖDESHÖGS KOMMUN
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
PETTER NYBERG
RAPPORT 2015:69

Se pdf-fil för fullständig information.

PDF: ETT TRESKEPPIGT HUS INTILL KRÅKERYDS GAMLA BYTOMT

Socken: Ödeshög

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Kråkeryd

Källa: Östergötlands museum

351