Bultsbol

Detta är en allmän beskrivning över gården Bultsbol och torpen som tillhör gården.
Det finns även en karta över området.
Torpen kommer att skirvas under katergori Torp.
Personer som har bott i torpen kommer att skrivas under respektive torp.

Under kategori Levnadsöden och Brott/Straff finns historien om Karl Johan Kleists
livsöde och straff för mord på sin familj.

PDF: Bultsbol med underlydande torp

Socken: Ödeshög

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Gårdar

Taggar: Holaveden

Källa: Christer Wiking

217