Gamla rid/landsvägen mellan Linderås och Rök, via Trehörna

Gamla ridvägen mellan Linderås och Rök, via Trehörna.

PDF: Gamla landsvägen genom Trehörna

Socken: Övrigt

Perioder: 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Folkliv och Kommunikation

Taggar: Lysings härad och Trehörna

Källa: "Ödeshögsbor" sid.126.

443