Kungörelse ang. framdragande av vissa högspänningsledningar i Västra Tollstads, Heda, Rök och Svanshals socknar

Accnr. 398

PDF: Kungörelse

Socknar: Heda, Rök, Svanshals och Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategori: Samhällsfunktioner

Källa: Östgötabladet 1921

983