Västra Tollstad kyrka

Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004.

PDF: Västra Tollstad kyrka

Socken: Västra Tollstad

Perioder: Medeltid, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Byggnadsinventering (Kulturhistorisk byggnadsinventering) och Församling (Kyrkan)

Källa: Östergötlands länsmuseum

2074