Maria Charlotta Blavier

Maria Charlotta Blavier f. 1834-11-27 i Heda, Tuna ägor.fader smeden, torparen Carl Gustaf Blavér moder Brita Lisa Jonsdotter

Artiklar:
Högbo

Socknar: Heda och Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Källa: Kyrkobokslängderna