Hästholmen, medeltidsstaden

Beskrivning av medeltidsstaden Hästholmen

PDF: Hästholmen, medeltidsstaden Pdf

PDF: Karta, Hästholmen 1695 Pdf

Socken: Västra Tollstad

Perioder: Medeltid och 1900-tal

Kategorier: Byar och Fornlämningar

Taggar: Hästholmen

Källa: Projektarbete

731 732