Bautastenen 3 (Östra Torggatan 3)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Östra Torggatan 3

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

116