Åby Jutegård 3:5 (Mjölbyvägen 44)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Mjölbyvägen 44

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2118