Tulpanen 10 (Ödeshög Riddaregård 1:20) (Järnvägsgatan 5) (Hvilan)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Hvilan

Socken: Ödeshög

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

1952