Tulpanen 5 (Ödeshög Riddaregård 1:43) (Stråtomtagatan 5) (Hagalund)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Hagalund

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

1956