Ödeshög Gästgivaregård 4:23 (Kungsvägen 44 "Rosvik")

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Rosvik

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2205