Ödeshögs Prästgård 5:1 (Arrendatorbostället)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Arrendatorbostället

Socken: Ödeshög

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2316