Isberga Södergård 3:15

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Isberga Södergård 3:15 Pdf

Socken: Heda

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Heda 1979 och Östergötlands länsmuseum

769