Ödeshög Riddargård 1:35 (Trädgårdsgatan 2)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Ödeshög Riddargård 1:35

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2238