Minnesanteckningar från Holaveden

Detta är minnesanteckningar från samtal med Josef Karlsson 92 år gammal.

PDF: Minnesanteckningar

Socken: Övrigt

Period: 1900-tal

Kategorier: Folkliv och Personberättelser

Taggar: Holaveden

Källa: Christer Wiking

1112